Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit RNB Elektriciteit Enexis 2015

ACM heeft de maximale tarieven voor Enexis B.V. vastgesteld, die deze netbeheerder in 2015 mag hanteren.

Enexis beheert een regionaal netwerk van elektriciteitskabels in Nederland en lost storingen op. Voor deze wettelijke taken mag Enexis kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Enexis heeft op uiterlijk 30 september 2014 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2015 in rekening wil brengen. ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

In oktober 2013 heeft ACM een methodebesluit genomen. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Enexis in 2015 worden berekend. Hierop heeft ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie

 

Documenten

Tarievenbesluit RNB Elektriciteit Enexis 2015 (PDF - 1.96 MB)
 

Bijlagen

Tarievenblad Enexis elektriciteit 2015 (XLSX - 33.98 KB)