Kruimelpad

Besluit

Besluit op Wob-verzoek RTL over reiskosten bestuurders en directeuren ACM

29-10-2014

RTL heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur een verzoek gedaan om verstrekking van informatie over reizen door bestuurders en directeuren die door private partijen zijn betaald. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft toegestemd met dit verzoek.

Sinds 1 januari 2012 gaat het in totaal om twee reizen die betaald zijn door verenigingen, en twee reizen die betaald zijn door universiteiten. In alle gevallen gaat het om reizen die betrokkenen uit hoofde van hun functie hebben uitgevoerd, bijvoorbeeld om een toespraak te houden over ACM.