Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak Gerechtshof in beroepszaak Difotrust

Het Gerechtshof Den Haag vernietigd het vonnis van de voorzieningenrechter en gelast Difotrust de door NMa benodigde gegevens zes maanden te bewaren.

Op 23 april 2013 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter te Den Haag van 5 oktober 2012. In deze zaak ging het om het Forensisch IT-bedrijf Difotrust, dat werkzaamheden had uitgevoerd bij diverse betonondernemingen met betrekking tot het in kaart brengen van (mogelijke) kartelafspraken.

De NMa had geconstateerd dat bepaalde data bij de betrokken betonondernemingen vervolgens was ‘geschoond’.
Het Hof verwijst naar artikel 5:20, lid 1, Awb en overweegt dat geen rechtsregel eraan in de weg staat dat een toezichthouder als de NMa bij een derde gegevens opvraagt op basis waarvan beoordeeld kan worden of er toezichthoudende bevoegdheden zullen worden ingezet.

Gevraagd is om gegevens waarover Difotrust beschikt, terwijl NMa concrete aanwijzingen heeft dat ondernemingen in de sector waarvoor Difotrust diensten heeft verleend kartelafspraken hebben gemaakt. Van willekeurig handelen door deze gegevens van Difotrust te vorderen is dan ook geen sprake.

Anders dan de voorzieningenrechter heeft geoordeeld, kan de omstandigheid, dat de gevraagde gegevens ook op een andere manier te achterhalen zijn, in een concreet geval wel meebrengen dat het vragen van informatie aan een derde onevenredig is. In dit specifieke geval is de omstandigheid dat de door NMa gevraagde gegevens mogelijk ook bij de opdrachtgevers van Difotrust zelf te achterhalen zijn onvoldoende om te oordelen dat het opvragen van deze gegevens bij Difotrust disproportioneel is. De NMa weet immers niet wie deze opdrachtgevers zijn.

Deze uitspraak is onherroepelijk.
 

Bekijk de volledige uitspraken van het gerechtshof Den Haag