Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Schiphol krijgt niet opnieuw ontheffing voor beheer eigen energienetwerken

Schiphol krijgt niet opnieuw ontheffing voor het beheren van eigen netwerken in elektriciteit en gas. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten. Met de bestaande ontheffing mag Schiphol zelf bepalen hoe zij het netwerk beheert en welke transporttarieven zij aan haar klanten vraagt voor gas en elektriciteit. Die klanten zijn de bedrijven die op het terrein van Schiphol gevestigd zijn, zoals de winkels, fastfoodketens, overslagbedrijven of kantoren van vliegtuigmaatschappijen. ACM houdt bij netwerken met een ontheffing toezicht op de redelijkheid van de transporttarieven, de veiligheid en kwaliteit. Met de invoering van nieuwe wettelijke regels in 2012 moesten bedrijven die een ontheffing hadden, zoals Schiphol, een nieuwe ontheffing aanvragen.

Toezicht op netwerken

In Nederland moet elk bedrijf en huishouden via een openbare netbeheerder aangesloten zijn op het netwerk voor gas en/of elektriciteit. ACM houdt niet alleen toezicht op bijvoorbeeld de veiligheid van die netten, maar bepaalt ook de leveringsvoorwaarden en maximumtarieven voor het transport die de netbeheerders aan hun klanten mogen doorberekenen. In sommige gevallen is het toegestaan om zelf een netwerk in bezit te hebben en te beheren. Bijvoorbeeld als het netwerk primair elektriciteit of gas voor de eigenaar transporteert.

Schiphol

Schiphol heeft al lange tijd een ontheffing om een eigen netwerk te mogen beheren. Daarmee mocht zij zelf de transportprijzen vaststellen die zij aan haar klanten wilde berekenen. ACM houdt wel toezicht op de veiligheid en kwaliteit van het net en of afnemers kunnen overstappen naar een andere energieleverancier. Met de invoering van nieuwe wettelijke regels in 2012 moesten ook alle bedrijven die tot dan toe een ontheffing hadden, een nieuwe ontheffing aanvragen. De reden dat zij een nieuwe ontheffing moesten aanvragen, was dat er meer eisen aan het beheer van zulke netwerken werden gesteld. Zo kan ACM sinds de wetswijziging nu ook de gebruikte rekenmethode voor de transporttarieven toetsen.

Nieuwe ontheffing geweigerd

ACM heeft na de aanvraag van Schiphol onderzoek verricht naar het netwerk van Schiphol. Hieruit bleek dat Schiphol verschillende netwerken heeft die los van elkaar werken. Dat betekent dat Schiphol een ontheffing per net moet aanvragen, hetgeen Schiphol weigert. Henk Don, bestuurslid ACM: “We zijn diverse malen met Schiphol in gesprek geweest om tot een oplossing te komen. Daarbij hebben we om aanvullende informatie gevraagd om daarmee desnoods zelf te kunnen bepalen of we die meerdere ontheffingen konden geven. Die informatie wil Schiphol niet leveren. We kunnen nu niet anders beslissen dan de wettelijk vereiste ontheffing te weigeren. Daarmee moet Schiphol nu een keuze maken: zelf een netbeheerder aanwijzen die de taak van netwerkbeheer van Schiphol gaat overnemen, dan is geen ontheffing meer nodig, of in beroep gaan. Eventueel kan de minister besluiten om in te grijpen door zelf een netbeheerder aan te wijzen.”