Kruimelpad

Advies concept ontwerpbeheerconcessie 2015 - 2025

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) heeft ACM advies gegeven over de concept ontwerp concessie voor het beheer van het spoor. In deze concessie staan afspraken tussen het ministerie van I&M en ProRail over de beheer van het spoor voor de periode 2015-2025.

Achtergrond

Op 1 september heeft de staatsecretaris van I&M een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een samenvatting van de adviezen van verschillende belanghebbende partijen.

Meer informatie over de consultatie