Kruimelpad

Factsheet Kwaliteit 2013 van Endinet

De Factsheets Kwaliteit geven inzicht in de kwaliteit van de gas- en elektriciteitsnetten in Nederland

Op deze pagina publiceert ACM de Factsheet Kwaliteit over Endinet. De Factsheets tonen aan de hand van verschillende indicatoren hoe de kwaliteit van de netten er voor staat en zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld, en maken onderlinge vergelijkingen van de regionale netbeheerders mogelijk. ACM verstaat onder de kwaliteit van de netbeheerder de prestaties die hij behaalt op het gebied van transportzekerheid, veiligheid, dienstverlening en productkwaliteit. Deze vier aspecten van kwaliteit kunnen worden gezien als output van kwaliteit, waarmee de prestaties van netbeheerders objectief en transparant vergeleken kunnen worden.

De Factsheets zijn voor elke individuele regionale netbeheerder opgesteld en er is een aparte Factsheet opgesteld voor de sector als geheel.