Kruimelpad

Beslissing op bezwaar over tariefbesluit Rendo 2012

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft een besluit op bezwaar van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de elektriciteitstarieven van Rendo 2012 in een beroepszaak vernietigd; ACM heeft het besluit daarom aangepast. De nacalculatie voor de eenmalige aansluitvergoedingen komt hiermee te vervallen.