Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit Redant Parknet Beheer B.V. voor elektriciteitsnet te Alblasserdam en Papendrecht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht of het redelijk is dat Rendant Parknet Beheer B.V. een ontheffing krijgt voor het beheer van haar eigen elektriciteitsnet.

ACM is van plan om Rendant Parknet Beheer B.V. geen ontheffing te verlenen. Belanghebbenden hebben vanaf 21 mei 2014, 6 weken de tijd om te reageren op het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Rendant Parknet Beheer B.V.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot 3 juli 2014 ter inzage op het kantoor van ACM. Wilt u deze stukken inzien? Maak dan een afspraak met de directie Energie van ACM via telefoonnummer 070 – 722 22 00.

Reageren op het ontwerpbesluit

U kunt tot en met 2 juli 2014 reageren op het ontwerpbesluit. Stuur uw schriftelijke zienswijze per post op naar:
Autoriteit Consument & Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH  Den Haag

Wij verzoeken u om een digitaal exemplaar van uw schriftelijke zienswijze te mailen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl) o.v.v. zaaknummer 12.0326.30.

Hoorzitting

Op 25 juni 2014 organiseert ACM van 11.30 uur tot 12.30 uur een hoorzitting voor belanghebbenden. Aanmelden voor deze hoorzitting kan tot en met 4 juni 2014 via een e-mail naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl) o.v.v. zaaknummer 12.0326.30. Geef hierbij aan of u spreektijd wenst. De hoorzitting gaat niet door als er geen verzoeken voor spreektijd zijn. ACM informeert u tijdig hierover.

ACM verwerkt alle schriftelijke en mondeling reacties op het ontwerpbesluit in het definitieve ontheffingsbesluit.

 

Documenten

Ontwerpbesluit Redant Parknet Beheer B.V. voor elektriciteitsnet te Alblasserdam en Papendrecht (PDF - 937.02 KB)