Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Sectorbijeenkomst energie 24 juni 2014

Tijdens de sectorbijeenkomst van 24 juni 2014 wordt onder andere gesproken over de netcodes die nu worden opgesteld door de Europese netbeheerders, en de voortgang van de codes die al zijn goedgekeurd door de toezichthouders en bij de Europese Commissie in behandeling zijn.

Er worden tijdens deze bijeenkomst presentaties gegeven door: GTS, TenneT, het ministerie van Economische Zaken, VEMW en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Download de conceptagenda om een indruk van het volledige programma te krijgen.

Energy Regulation: A Bridge to 2025

Daarnaast is er aandacht voor de visie van Europese toezichthouders op energie regulering tot aan 2025. Dit aan de hand van het ter consultatie liggende ‘green paper’ energy regulation: a bridge to 2025. Het paper geeft integraal richting aan de werkzaamheden van ACER en CEER, met name voor de invulling van wettelijke taken van ACER (het agentschap voor de samenwerkende energie toezichthouders) en de belangrijkste thema’s die de gezamenlijke toezichthouders willen oppakken.

Het paper behandelt daarbij de gehele gas en elektriciteitsmarkt; en is opgebouwd uit de pijlers:

  • consumenten, retail markten en de rol voor regionale netbeheerders;
  • infrastructuur investeringen
  • groothandelsmarkten gas; en
  • groothandelsmarkten elektriciteit.

De consultatie van ACER sluit voorafgaand aan de sectorbijeenkomst op 16 juni 2014.

Europese consultatie van flow based marktkoppeling.

Toezichthouders van de CWE regio consulteren marktpartijen over flow based marktkoppeling in de maand juni. Kijk hier voor de vragen plus begeleidende tekst. Deze vragen kunnen een basis vormen voor de discussie tijdens de sectorbijeenkomst.

Daarnaast organiseert het flow based projectteam bestaande uit beurzen en TSO’s uit de CWE op 23 juni een market forum, waarin marktpartijen op de hoogte worden gesteld van de laatste ontwikkelingen van flow based. Zie ook de ACM-consultatie over  flow based marktkoppeling.

Nederlands-Belgische pilot voor de integratie van balanceringsmarkten

In het kader van de integratie van de Europese balanceringsmarkten en ter ondersteuning van de ontwikkeling van een Europese netwerkcode voor Balancering hebben TenneT en Elia het intiatief genomen voor een gezamenlijke Europese pilot.

Voor deze pilot is op 13 juni 2014 in Brussel een stakeholderbijeenkomst gehouden.  De pilot richt zich op de vraag of er geharmoniseerde regels moeten komen voor:

  1. de uitwisseling van gecontracteerde automatic Frequency Restoration Reserve (voorheen Regelvermogen)
  2. de uitwisseling van niet gecontracteerde manual Frequency Restoration Reserve (voorheen reservevermogen)
  3. de onbalansverrekening in beide landen en de wijze waarop producten voor hun diensten worden vergoed.

ACM wil tijdens de sectorbijeenkomst met marktpartijen verkennen of en in welke mate deze onderwerpen harmonisatie vereisen en zo ja waarom dat dan wel (of niet) het geval is. We willen marktpartijen vragen om op basis van verstrekte informatie bij de stakeholderbijeenkomst een eerste feedback te geven over de voorstellen en hun ideeën over het vervolgtraject te geven.

 

Documenten

Sectorbijeenkomst energie 24 juni 2014 (PDF - 148.73 KB)