Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Implementatie Netcode Balancing

Op 3 juni 2014 wordt in Nederland de netwerkcode voor de balancering van gastransmissienetten geïmplementeerd. Nederland is het eerste Europese land dat deze netwerkcode implementeert en zet  hiermee een belangrijke stap op weg naar één Europese gasmarkt.

De Europese Commissie heeft als doel om in Europa één interne gasmarkt te creëren. Hierdoor ontstaat meer keuze voor consumenten, meer concurrentie tussen energiebedrijven en meer leveringszekerheid. Om dit doel te bereiken hebben de Autoriteit Consument & Markt en de andere nationale toezichthouders op de energiemarkt samen met netbeheerders wetgeving opgesteld in de vorm van netwerkcodes.

Als gevolg van de netwerkcode voor de balancering van gastransmissienetten gaat Gas Transport Services (GTS) als landelijke netbeheerder van het  gastransportnetwerk over op een nieuw balanceringsregime. De regels in een balanceringsregime zorgen ervoor dat het gasnetwerk in evenwicht blijft als er gas wordt ingevoed en wordt onttrokken. Shippers die verantwoordelijk zijn voor de invoeding en onttrekking, moeten zich aan deze regels houden.

Minder toetredingsdrempels en meer grensoverschrijdende handel

Introductie van het nieuwe balanceringsregime heeft drie voordelen voor de totstandkoming van de Europese gasmarkt. Het bevordert de liquiditeit op de binnen-de-dag-gasmarkt. Daardoor kunnen shippers efficiënter en goedkoper balanceren. Bovendien verlaagt het de toetredingsdrempels voor shippers zonder eigen gasopslag; met het balanceringsregime kunnen zij balanceergas op de gasmarkt aanschaffen. Tot slot wordt de grensoverschrijdende handel bevorderd. Het Nederlandse balanceringsregime komt immers meer in lijn met de balanceringsregimes van de ons omringende landen.

 

Documenten

Implementatie Netcode Balancing (PDF - 10.29 MB)
 

Bijlagen

Staatscourant besluit netwerkcode balancing (PDF - 105.41 KB)