Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Regulatorische accountingregels 2013 regionale netbeheerders elektriciteit en gas

Voor de regulering van de elektriciteits- en gasmarkt moeten de kosten van netbeheerders vergelijkbaar zijn.

Om die reden leveren de netbeheerders hun financiële gegevens bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan volgens een standaard, de Regulatorische Accounting Regels (RAR).

Uitgangspunten RAR

Uitgangspunt is de in de RAR opgenomen regels zo nauw te definiëren dat de opgevraagde gegevens uniform en goed vergelijkbaar zijn. Een tweede uitgangspunt is de regels praktisch werkbaar te houden voor de netbeheerders en onnodige administratieve lasten te voorkomen. Onder anderen door de RAR zoveel mogelijk te laten aansluiten op de reeds bestaande inrichting van de financiële administratie van netbeheerders. 

 

 

 

Documenten

Regulatorische accountingregels 2013 regionale netbeheerders elektriciteit en gas (PDF - 354.6 KB)