Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM benoemt vijf ICN Non-Governmental Advisors

Om de internationale samenwerking op het gebied van mededinging, consumentenbescherming en regulering te bevorderen heeft ACM vijf Non-Governmental Advisors (NGA’s) benoemd. De NGA’s zijn deskundigen afkomstig uit de wetenschap, advocatuur of het bedrijfsleven en zijn door ACM middels een open sollicitatieprocedure geselecteerd op hun expertise op het gebied van mededinging, consumentenbescherming en/of regulering. Paul de Bijl (Radicand Economics, Lexonomics, WHU Otto Beisheim School of Management), Kati Cseres (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Centre for European Law and Governance, Amsterdam Center for Law & Economics), Annetje Ottow (Decaan, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Hoogleraar Economisch Publiekrecht, Universiteit Utrecht, non-executive directeur, Competition  & Markets Authority, VK), Jolling de Pree (Partner, De Brauw Blackstone Westbroek N.V.)  en Weijer VerLoren van Themaat (Partner, Houthoff Buruma) zullen ACM de komende drie jaar met advies bijstaan.

Rol in internationaal netwerk

NGA’s spelen een belangrijke rol binnen het International Competition Network (ICN). ICN is een wereldwijd netwerk van mededingingsautoriteiten. Gezamenlijk behandelen zij praktische handhavingsvraagstukken en -onderwerpen op het gebied van mededinging. NGA’s dragen bij aan ICN-producten door thema’s aan te dragen, nieuwe projecten te starten of commentaar te leveren op een reeds bestaand product. Verder dragen NGA’s bij aan het publieke debat rondom mededinging door deel te nemen aan conferenties en workshops van ICN.

Meer informatie over ICN

Inzichten en advies

Naast het werk voor ICN zullen de NGA’s de komende jaren regelmatig met het bestuur van ACM om de tafel gaan zitten om te spreken over relevante thema's, aandachtsgebieden en ontwikkelingen in de markt. Met hun expertise voorzien zij op deze manier het bestuur van ACM van inzichten en advies.