Kruimelpad

Modelformulier ontbinding of herroeping

Per 13 juni 2014 moeten ondernemers bij overeenkomsten op afstand en bij verkoop buiten de winkel of verkoopruimte een modelformulier aan consumenten geven. Met dit formulier kan de consument de overeenkomst ontbinden binnen de bedenktijd. Het modelformulier vindt u hieronder.

Zie ook