Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb over periodieke colocatietarieven van KPN

21-03-2014

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep dat door Tele2 was aangespannen tegen het besluit waarin ACM voor de periode 2004-2005 de periodieke colocatietarieven heeft vastgesteld. Tegen dit besluit had Tele2 eerder beroep ingesteld, dat is afgewezen door de rechtbank Rotterdam. Colocatietarieven zijn tarieven die partijen zoals Tele2 moeten betalen voor het mogen plaatsen van apparatuur in gebouwen van KPN.

Met de uitspraak vernietigt het CBb het besluit omdat ACM daarin onvoldoende onderbouwing had gegeven voor de hoogte van de tarieven. Tijdens de procedure heeft ACM de gevraagde onderbouwing echter alsnog kunnen geven. Het CBb vond deze onderbouwing voldoende om de rechtsgevolgen van het besluit in stand te laten. Daarmee zijn de eerder door ACM bepaalde tarieven vast komen te staan.

Link naar de uitspraak