Kruimelpad

Samenwerkingsovereenkomst Goederencorridor 2

Op 10 oktober 2013 hebben de toezichthouders van de landen gelegen aan goederencorridor 2, te weten Nederland, Belgie, Duitsland en Italie, een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Door deze afspraken kunnen ondernemingen die een klacht willen indienen over een aanvraag voor een goederencorridor dit doen bij elke betrokken toezichthouder. Meer
informatie over de klachtenprocedure vindt u in de volgende samenwerkingsovereenkomst.