Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Windnet Oost Flevoland voor elektriciteitsnet te Dronten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht of het redelijk is dat Windnet Oost-Flevoland B.V. een ontheffing krijgt voor het beheer van haar eigen elektriciteitsnet.

ACM is van plan om Windnet Oost-Flevoland B.V. een ontheffing te verlenen. Belanghebbenden hebben vanaf 23 december 2013 6 weken de tijd om te reageren op het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Windnet Oost-Flevoland B.V.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot en met 3 februari 2013 ter inzage op het kantoor van ACM. Wilt u deze stukken inzien? Maak dan een afspraak met de directie Energie van ACM via telefoonnummer 070 – 722 22 00.

Reageren op het ontwerpbesluit

U kunt tot en met 3 februari 2013 reageren op het ontwerpbesluit. Stuur uw schriftelijke zienswijze per post op naar:
Autoriteit Consument & Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH  Den Haag

Wij verzoeken u om een digitaal exemplaar van uw schriftelijke zienswijze te mailen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 104280.

Hoorzitting

Op 27 januari 2014 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. Aanmelden voor deze hoorzitting kan via een e-mail naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl) o.v.v. zaaknummer 104280. Geef hierbij aan of u spreektijd wenst. De hoorzitting gaat niet door als er geen verzoeken voor spreektijd zijn. ACM informeert u tijdig hierover.

ACM verwerkt alle schriftelijke en mondeling reacties op het ontwerpbesluit in het definitieve ontheffingsbesluit.

Meer informatie over ontheffingen aanvragen

 

Documenten

Ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Windnet Oost Flevoland voor elektriciteitsnet te Dronten (PDF - 4.37 MB)