Kruimelpad

Markttoezichthouders reageren op wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders

De markttoezichthouders Autoriteit Consument & Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)hebben op verzoek van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een gezamenlijk standpunt geformuleerd over het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders. De toezichthouders brachten hun advies dit najaar uit. Plasterk haalde op donderdag 31 oktober in de Tweede Kamer passages aan uit deze brief aan. Dit deed hij tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders.

In de brief reageert het Markttoezichthoudersberaad op het wetsvoorstel. “De toezichthouders onderschrijven het grote publieke belang bij het stimuleren van het melden van misstanden bij de relevante instanties.” Tegelijkertijd zijn de toezichthouders bezorgd over de implicaties van het huidige wetsvoorstel.

De brief kunt u hieronder downloaden.