Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Herstelbesluit Vaststelling Loodsgeldtarieven 2013

Met het Herstelbesluit Loodsgeldtarieven 2013 stelt ACM voor 2013 de volgende tarieven opnieuw vast:

  • de Z- en B-tarieven per zeehavengebied;
  • het schema voor de frequentiekorting;
  • de verhogings- en verlagingsfactor voor het in rekening te brengen tarief in verband met bijzondere loodsreizen;
  • loodsvergoedingen; en
  • de betalingskorting. 

ACM neemt dit besluit ter uitvoering van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 5 september 2013. Het CBb vernietigde het Loodsgeldbesluit 2013 en gaf ACM vier weken de tijd om de tarieven opnieuw vast te stellen.

Tegen dit besluit staat (opnieuw) bezwaar en beroep open.

Meer informatie over de vaststelling van de loodsgeldtarieven 2013

 

Documenten

Herstelbesluit Vaststelling Loodsgeldtarieven 2013 (PDF - 170.29 KB)
 

Bijlagen

Tarieftabellen herstelbesluit vaststelling loodsgeldtarieven 2013 (PDF - 784.45 KB)
 

Zie ook