Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toezicht op drinkwatertarieven 2012

Advies aan de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van vrijwel de gehele Drinkwaterwet. Dat geldt onder meer voor bepalingen die gaan over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De ILT dient voor dat toezicht advies te vragen aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Op 19 november 2012 heeft ACM een brief ontvangen van de ILT met dit adviesverzoek. ACM heeft daarna van ILT informatie ontvangen over de tariefberekening van de 10 drinkwaterbedrijven in Nederland. Op 26 juli 2013 heeft ACM aan de ILT het definitieve advies gestuurd, met daarbij per drinkwaterbedrijf een beoordelingsrapportage.

In algemene zin constateert ACM dat de toegezonden informatie per drinkwaterbedrijf vrijwel alleen eindresultaten bevat. De drinkwaterbedrijven hebben nauwelijks een onderbouwing of toelichting gegeven op totstandkoming van die eindresultaten. Hierdoor heeft ACM niet zelf kunnen vaststellen of de drinkwatertarieven 2012 in overeenstemming zijn met alle bepalingen uit de geldende wetgeving. Een onderdeel van het advies van ACM aan de ILT gaat daarom over de verplichtingen die de ILT oplegt aan de drinkwaterbedrijven voor het aanleveren van informatie.

Deze publicatie bestaat uit een advies over het toezicht op de drinkwatertarieven en 10 afzonderlijke rapporten. DeĀ 10 rapporten betreffen een beoordeling van de tariefinformatie van de volgende drinkwaterbedrijven:

  • Brabant Water
  • Dunea
  • Evides
  • Oasen
  • PWN
  • Vitens
  • Waterbedrijf Groningen
  • Waternet
  • WMD
  • WML
 

Documenten

Toezicht op drinkwatertarieven 2012 (PDF - 943.76 kB)
 

Bijlagen

Adviesaanvraag drinkwatertarieven 2012 (PDF - 65.19 kB) Babant Water beoordeling tarieven 2012 (PDF - 2.24 MB) Dunea beoordeling tarieven 2012 (PDF - 2.21 MB) Evides beoordeling tarieven 2012 (PDF - 5.85 MB) Oasen beoordeling tarieven 2012 (PDF - 5.87 MB) PWN beoordeling tarieven 2012 (PDF - 2.22 MB) Vitens beoordeling tarieven 2012 (PDF - 3.53 MB) Waterbedrijf Groningen beoordeling tarieven 2012 (PDF - 3.47 MB) Waternet beoordeling tarieven 2012 (PDF - 3.29 MB) WMD beoordeling tarieven 2012 (PDF - 2.19 MB) WML beoordeling tarieven 2012 (PDF - 3.9 MB)