Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit meettarieven gas 2014

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld voor de meettarieven gas voor 2014. Meettarieven zijn de tarieven voor het beheren en uitlezen van de meter voor gas. Als gevolg van het ontwerpbesluit blijven de meettarieven in 2014 gelijk aan die van 2013, maar worden ze geïndexeerd voor inflatie.

Consultatie

ACM legt dit ontwerpbesluit van 30 september tot en met 10 november 2013 ter consultatie voor aan belanghebbenden. Belanghebbenden hebben in deze periode de gelegenheid hun zienswijze op het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling aan ACM kenbaar te maken.

Bent u belanghebbende en wilt u reageren? Stuur dan uw schriftelijke zienswijze op naar de Autoriteit Consument & Markt, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, onder vermelding van kenmerk 13.0835.52 en/of 13.0836.52. (ontwerpbesluit tot vaststelling meettarieven gas 2014 en/of ontwerpbesluit tot vaststelling meettarieven elektriciteit 2014). Stuur uw zienswijze ook per e-mail op naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl).

Hoorzitting

ACM organiseert op donderdag 24 oktober 2013 van 10.00 tot 12.00 uur een hoorzitting op het kantoor van ACM (locatie Muzentoren, Wijnhaven 24 Den Haag). Belanghebbenden kunnen tijdens de hoorzitting hun zienswijze mondeling kenbaar maken.

Aanmelden hoorzitting

U moet zich van tevoren aanmelden voor deze hoorzitting. Stuur vóór donderdag 10 oktober 2013 een e-mail naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl, het secretariaat van de Directie Energie van ACM.

Wilt u spreektijd tijdens de hoorzitting? Geef dit dan bij uw aanmelding aan. Geef bij uw aanmelding ook aan hoe lang u wilt spreken.

ACM organiseert één gezamenlijke hoorzitting, waarin zowel de meettarieven elektriciteit als de meettarieven voor gas aan de orde komen. Meldt niemand zich aan voor de hoorzitting? Dan komt deze te vervallen.

Publicatie ontwerpbesluit in Staatscourant

 

Documenten

Ontwerpbesluit meettarieven gas 2014 (PDF - 205.7 KB)
 

Meer in deze zaak