Zienswijze en consultatie

Notitie ACM over sluiting 5 kolencentrales in SER Energieakkoord

26-09-2013

De leden van Energie-Nederland willen 5 kolencentrales sluiten die in de jaren tachtig in gebruik zijn genomen. Energie-Nederland heeft aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd te beoordelen of dit voornemen verenigbaar is met het kartelverbod uit de Mededingingswet en de Europese regelgeving.

ACM geeft aan dat dit voornemen niet verenigbaar is met het kartelverbod. ACM doet deze uitspraak mede op basis van een analyse van de kosten en baten van het voornemen. Deze analyse staat beschreven in de bijgevoegde notitie.
 

 

Download publicatie (PDF - 128 KB)

 

Bijlagen

ECN notitie naar effecten versneld sluiten 5 oudste kolencentrales (PDF - 849 KB)

 

Zie ook

Afspraak sluiting kolencentrales is nadelig voor consument

Documenttype

Zienswijze en consultatie

Woordvoerder

Murco Mijnlieff

 
 
 

Pagina-opties

 
Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten