Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontheffingaanvraag Sabic Innovative Plastics B.V. (voor gastransportnet)

Sabic Innovative Plastics B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt op 16 november 2012 om ontheffing gevraagd voor de wettelijke plicht om een netbeheerder aan te wijzen voor zijn gastransportnet. Sabic Innovative Plastics B.V. stelt eigenaar te zijn van een gastransportnet, te Bergen op Zoom. Op het net zijn drie afnemers aangesloten. De zaak is in behandeling onder zaaknummer 104289.

ACM heeft onderzocht of het redelijk is dat aan Sabic Innovative Plastics B.V. een ontheffing wordt verleend.

ACM heeft op 11 februari 2013 de ontvangst van de aanvraag in de Staatscourant gemeld.

ACM is van plan geen ontheffing te verlenen voor dit gastransportnet. ACM legt het ontwerp ontheffingsbesluit op 12 september 2013 ter consultatie voor aan belanghebbenden. U heeft tot en met 24 oktober 2013 de gelegenheid om te reageren op het ontwerp ontheffingbesluit. Het ontwerp ontheffingenbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende deze periode ter inzage ten kantore van ACM. Wanneer u deze stukken wilt inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-7222000).

Wij ontvangen uw zienswijze graag per post. U kunt deze sturen naar: Autoriteit Consument & Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. We verzoeken u daarnaast een digitaal exemplaar van uw zienswijze te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 104250.

Op 17 oktober 2013 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. U kunt zich hiervoor tot 27 september 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 104289. U dient hierbij aan te geven of u spreektijd wenst. Als er geen verzoeken voor spreektijd zijn, dan gaat de hoorzitting niet door. ACM zal u hierover tijdig informeren.

De opmerkingen uit de schriftelijke en mondelinge consultatie verwerkt ACM in het definitieve ontheffingbesluit. De planning is om dit besluit in de winter te publiceren.

 

Documenten

Ontheffingaanvraag Sabic Innovative Plastics B.V. (voor gastransportnet) (PDF - 186.71 KB)
 

Bijlagen

104289 Bijlage 1 - eigendomskaart van percelen (PDF - 66.07 KB) 104289 Bijlage 2 - Plattegrond industrieterrein met gastransportnet (PDF - 1.56 MB)