Kruimelpad

Kas Energie Nederland B.V. mag gas leveren aan kleinverbruikers

Kas Energie Nederland mag gas leveren aan kleinverbruikers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 25 juli 2013 hiervoor namens de minister van Economische Zaken een vergunning verleend.

ACM vindt dat Kas Energie Nederland voldoende heeft aangetoond te voldoen aan de wettelijke vereisten die nodig zijn om energie aan kleinverbruikers te leveren.

Een vergunning is alleen nodig voor de levering aan kleinverbruikers.

Verplichtingen vergunninghouders

Wat is een kleinverbruiker?