Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Eerste uitvoeringstoets op voorstel vierde spoorwegpakket EC

De Europese Commissie (EC) heeft in januari 2013 een voorstel gedaan om de werking van de Europese spoormarkten te verbeteren, het zogeheten vierde spoorwegpakket. Dit voorstel moet nog door het Europees Parlement en de ministerraad worden behandeld. Daarna wordt het definitieve pakket in Nederlandse wet- en regelgeving omgezet. De Autoriteit Consument & Markt gaat dan op de naleving van deze regels toezien. Vooruitlopend op de behandeling in Europa heeft het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) ACM om advies gevraagd over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van dit voorstel in de Nederlandse situatie. 

ACM heeft twee uitvoeringstoetsen uitgevoerd. In deze eerste toets gaat ACM (toen nog: NMa) in op verplichte aanbesteding van het nationale passagiersvervoer en een gelijk speelveld tussen vervoerders. In de tweede uitvoeringstoets staat een advies over de toegang tot en toezicht op belangrijke diensten en voorzieningen zoals materieel en ticketsystemen.

ACM concludeert dat het voorstel van de EC kansen biedt om de prijs-kwaliteit verhouding voor treinreizigers te verbeteren. Wel moeten daarvoor de juiste voorwaarden worden geschapen. Zo moet er (nationaal en internationaal) een gelijk speelveld komen waarin vervoerders niet afhankelijk zijn van concurrenten voor diensten als reisinformatie, ticketsystemen, materieel en stations. Daarnaast is het voorstel op een aantal punten moeilijk handhaafbaar.

Zie ook

Vervoer

 

Documenten

Eerste uitvoeringstoets op voorstel vierde spoorwegpakket EC (PDF - 114.37 KB)
 

Bijlagen

UHT deel 1 artikelsgewijs commentaar (PDF - 131.77 KB)