Kruimelpad

Besluit

Klachtenregeling ACM

12-06-2013

Besluit van de Autoriteit Consument & Markt van 2 mei 2013 tot vaststelling van nadere regels voor de behandeling van klachten (Klachtenregeling ACM).

Het klachtenformulier is als bijlage bij het besluit beschikbaar.

Hoe dient u een klacht in over de ACM?

U kunt uw klacht online indienen. Vergeet niet uw e-mailadres in te vullen. U ontvangt dan automatisch een kopie van uw klacht via de e-mail.

Klacht over de ACM - formulier