Kruimelpad

Visie & opinie

Speech Henk Don 12e Markt en Mededingingsconferentie

14-05-2013

De consument staat centraal bij de Autoriteit Consument & Markt. Dat maken we waar door markten optimaal te laten werken, zodat kansen en keuzes ontstaan voor bedrijven en consumenten. Het effect van ons toezicht is leidend, de instrumenten zijn volgend. Maar: ACM is en blijft een ‘enforcer’; effectiviteit begint met een sterke toezichthouder, dus dit blijft een groot deel van onze core business. Rekening houden met publieke belangen, waar dit past binnen ons wettelijk kader.