Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar inzake niet-meewerken aan een onderzoek (6678)

Op 14 juli 2009 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) ingevolge artikel 69 Mededingingswet aan een natuurlijke persoon een boete van EUR 150.000 opgelegd wegens het overtreden van de medewerkingsplicht van artikel 5:20 juncto artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht. De natuurlijke persoon heeft geweigerd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar overtredingen van artikel 6 Mededingingswet en artikel 81 EG-Verdrag.

In december 2011 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven, in een zaak waar dezelfde principiƫle kwestie speelde, geoordeeld dat niet kan worden vastgesteld dat een ex-werknemer artikel 5:20, eerste lid, Awb heeft overtreden door zich te beroepen op het zwijgrecht. Gezien deze conclusie van het College, ziet de Raad aanleiding om het bezwaar van de ex-werknemer in de onderhavige zaak gegrond te verklaren en het besluit van 9 juli 2009 te herroepen, zodat de aan de ex-werknemer opgelegde boete komt te vervallen.

 

Documenten

Besluit op bezwaar inzake niet-meewerken aan een onderzoek (6678) (PDF - 43.38 KB)