Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Agenda Markttoezichthoudersberaad 2013

Het Markttoezichthoudersberaad (MTB) is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Deelnemers zijn: ACM, AFM, CBP, DNB, Kansspelautoriteit en de NZa.

Hoewel elke toezichthouder een eigen specifieke taak vervult, hebben de deelnemers bij toezicht op markten regelmatig met elkaar te maken. De vraagstukken en ontwikkelingen van het toezicht zijn vaak vergelijkbaar.
Het MTB beoogt de krachten van de toezichthouders op gezamenlijke thema’s en vraagstukken te bundelen. Een dergelijke gezamenlijke aanpak leidt tot effectiever en efficiënter toezicht. En beperkt waar mogelijk de toezichtlasten.

Het MTB zorgt ervoor dat toezichthouders structureel met elkaar in gesprek zijn. Met als doel in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen kennis te delen en ervaringen over zaakoverstijgende thema’s uit te wisselen. Bilaterale samenwerking in specifieke zaken wordt geregeld in samenwerkingsprotocollen tussen toezichthouders.

Terugblik 2012 en vooruitblik 2013

In 2012 heeft het Markttoezichthoudersberaad twee seminars georganiseerd voor haar bestuurders en medewerkers. De onderwerpen waren Probleemgestuurd toezicht in de praktijk (juni) en Toekomst van Toezicht (november). Ook heeft het Markttoezichthoudersberaad input gegeven aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor haar onderzoek Toekomst van Toezicht.

In 2013 vinden wederom twee seminars plaats. Naast de seminars worden in 2012 de volgende onderwerpen gezamenlijk opgepakt:

  • Analyse van het spanningsveld tussen openbaarheid van oordeelsvorming en de belangen van onder toezicht gestelden.
  • Reactie op uitkomsten WRR-rapport Toekomst van Toezicht.
  • Inventarisatie van de wijze waarop intern toezicht (Raden van Commissarissen e.d.) en dat van toezichthouders elkaar kunnen versterken.