Kruimelpad

Brochure en uitgave

Jaarverslag NMa 2012

15-03-2013

NMa bespaart huishouden 33 euro in 2012

Het optreden van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in 2012 heeft de samenleving een besparing opgeleverd van naar schatting 251 miljoen euro. Dat is 33 euro per huishouden. Dit blijkt uit de effectmeting van het NMa-optreden die de toezichthouder samen met haar jaarverslag 2012 heeft gepubliceerd. In het jaarverslag staat het brede scala aan zaken die de NMa aanpakt om oneerlijke concurrentie te voorkomen of te bestraffen. In 2014 wordt het effect berekend voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De nieuwe autoriteit start op 1 april en komt voort uit de samenvoeging van de Consumentenautoriteit, de NMa en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).

Aandachtsgebieden 2012

Het jaarverslag geeft een overzicht van zaken die voortkomen uit de aandachtsgebieden van de NMa-Agenda 2010 - 2012. De agenda had als focus de zorg, de financiële en zakelijke dienstverlening, de verwerkende industrie en de sector transport. Daarnaast houdt de NMa ook sectorspecifiek toezicht op de energie- en vervoersectoren.

Zorg

In de zorg heeft de NMa in 2012 acht fusies beoordeeld, waaronder zeven ziekenhuisfusies. Bij de beoordeling van enkele ziekenhuisfusies heeft de toenemende afnemersmacht van zorgverzekeraars een belangrijke rol gespeeld. De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft toegezegd voortaan niet meer namens hun leden te onderhandelen met zorgverzekeraars over onder andere de tarieven voor behandelingen. Hierdoor kunnen individuele huisartsen en zorgverzekeraars samen beter tegemoet komen aan de individuele behoeften van patiënten, zoals ruimere openingstijden en nieuwe vormen van zorg.

Financiële en zakelijke dienstverlening

Onderzoek in de financiële en zakelijke dienstverlening toont aan dat er grote prijsverschillen zijn tussen de aanbieders van hypotheken, verzekeringen en leningen. Op ConsuWijzer is een financieel besparingsoverzicht geplaatst dat consumenten inzicht geeft in de mogelijke besparing per financieel product. Ook heeft de NMa vergelijkingssites onderzocht. Zij vindt de kwaliteit van de meeste vergelijkingssites voor spaarrekeningen en reisverzekeringen onder de maat. De NMa adviseert consumenten om meerdere vergelijkingsites te raadplegen.

Verwerkende industrie en bouw

In de verwerkende industrie heeft de NMa twee kartels in de agrarische sector beboet. Eind 2012 zijn bij de hoogste rechter alle zaken uit de bouwfraudeoperatie afgerond. Ruim 1400 bedrijven in de bouw zijn uiteindelijk beboet vanwege afspraken over prijzen en marktverdeling. In totaal zijn 57 schoon schip bouwzaken aan de rechter voorgelegd; 37 daarvan zijn tot in hoogste instantie bij het CBb uitgeprocedeerd. 82% van de zaken is met een voor de NMa positief resultaat afgerond.

Transport

Op het terrein van transport heeft de NMa diverse onderzoeken afgerond, onder meer naar kartelvorming in de binnenvaart. Via deze onderzoeken maakt de NMa duidelijk welke niet-concurrentiebeperkende mogelijkheden er zijn om de binnenvaart toekomstbestendig te maken. Recent heeft de NMa een taxikartel beboet dat actief was in de regio Rotterdam.

Cijfers 2012

De NMa heeft in 2012 in 15 zaken boetes opgelegd voor ruim EUR 36,5 miljoen, waaronder zes persoonlijke boetes. Bij de NMa zijn 91 concentraties gemeld (fusies, overnames en joint ventures). Daarvan zijn er drie ingetrokken. De NMa heeft zeven onderzoeken lopen op basis van de Spoorwegwet. De NMa heeft 220 energiebesluiten genomen (uitvoerings- en handhavingsbesluiten) en onder meer 17 energiegeschillen beslecht.

De website ConsuWijzer.nl  van de Consumentenautoriteit, de OPTA en NMa trok 2,2 miljoen bezoekers in 2012, oftewel ruim 6.000 bezoeken per dag. ConsuWijzer behandelde in 2012 meer dan 80.000 signalen. Ongeveer 6.000 vragen en meldingen gingen over het NMa werkveld (mededinging, energie en vervoer). De NMa Informatie- en Tiplijn behandelde 2600 vragen, meldingen en tips van bedrijven. De website is voor de derde keer op rij door het publiek gekozen tot beste overheidswebsite.

Persconferentie

Op 2 april lanceert de Autoriteit Consument & Markt haar nieuwe website: www.acm.nl. De Autoriteit Consument & Markt is met ingang van die datum bereikbaar via het algemene telefoonnummer 070-722 2000 en via het reactieformulier op de website. De Autoriteit Consument & Markt organiseert op donderdag 11 april om 10.00 uur op haar kantoor een persconferentie over de Autoriteit Consument & Markt en haar plannen voor de toekomst.