Kruimelpad

Besluit

Melding The Hague Trains

28-02-2013

Onderstaande melding is op 26 augustus 2013 door The Hague Trains Holding B.V. ingetrokken

Op 14 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een melding van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor ontvangen van The Hague Trains Holding B.V. The Hague Trains is voornemens het vervoer met de mogelijkheid tot het verrichten van cabotage op zondag 15 december 2013 aan te vangen. Het betreft een verbinding tussen Den Haag Centraal en Brussel Zuid/Midi met tussengelegen halteringen.
Concessiehouders, concessieverleners en de beheerder worden in de gelegenheid gesteld een aanvraag over dit voorgenomen vervoer in te dienen. De aanvraag dient schriftelijk en met gebruik van het hiervoor vastgestelde aanvraagformulier kenbaar te worden gemaakt aan de NMa. De aanvraag dient uiterlijk drie weken na publicatie van deze mededeling te zijn ontvangen door de NMa.