Kruimelpad

Besluit

Uitbreiding Pilotproject Grensveilingen

28-03-2013

Gasunie Transport Services (GTS) heeft de NMa gevraagd toestemming te verlenen voor het uitbreiden van het pilotproject voor het veilen van gebundelde transportcapaciteit op grensverbindingen. Op het moment van de aanvraag loopt er reeds een pilotproject waar binnen GTS en Gasunie Deutschland dagelijks een beperkte hoeveelheid gebundelde transportcapaciteit voor de volgende dag veilen op het grenspunt Bunde-Oude Statenzijl. Gebundeld wil zeggen, exitcapaciteit uit het ene netwerk plus corresponderende entrycapaciteit in het andere netwerk. Deze wijze van capaciteitsallocatie (gebundeld veilen van capaciteitsproducten) is onderdeel van de Europese netcode voor capaciteitsallocatie (NC CAM). Deze wordt naar verwachting in het najaar van 2013 door de Europese Commissie vastgesteld.

Zo lang de NC CAM nog niet is vastgesteld is het veilen in strijd met Nederlandse regelgeving. De Transportvoorwaarden staan momenteel alleen allocatie van transportcapaciteit toe via het ‘first come first serve’-principe. Tevens houdt de huidige methode van regulering van GTS geen rekening met meeropbrengsten uit een veiling.

Voor het pilotproject op het grenspunt Bunde-Oude Statenzijl heeft de Raad GTS in mei 2012 per besluit toestemming verleend (zie 104110). De Raad is van zins eveneens toestemming te verlenen voor uitbreiding van het pilotproject. Redenen hiervoor zijn onder meer dat door het veilen van transportcapaciteit de interne gasmarkt als doel dichterbij komt. Via pilotprojecten zoals deze kunnen betrokken partijen ervaring opdoen, op een beperkte schaal experimenteren en alvast hun systemen op orde brengen om straks wanneer de NC CAM is vastgesteld direct van start te kunnen. Hoe eerder immers de nieuwe regels worden toegepast, hoe eerder de gasmarkt (en de afnemers) profiteren van de verbeteringen.