Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Informele zienswijze concentratietoezicht in zaak 7559

23-01-2013

Informele zienswijze over de geografische toerekening van de omzet uit marketmaking activiteiten van een onderneming. Aangezien de betrokken onderneming een financiële instelling is, dient de omzet uit de marketmaking activiteiten, voor de toepassing van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingwet geregelde concentratietoezicht, te worden toegerekend aan het land waar het bijkantoor dat, of de afdeling die, deze opbrengsten ontvangt, gevestigd is.