Kruimelpad

Mandaatregister OPTA 2013

Dit is een nieuwe, integrale versie van het Mandaatregister.
Aanleiding voor de integrale publicatie vormen de bevoegdheden die bij of krachtens de Wet telecommunicatievoorzieningen BES en de Wet post BES aan het college van OPTA zijn toegekend.