Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie OPTA op wetsvoorstel wijziging artikel 13 Grondwet (brief- en telefoongeheim)

OPTA reageert op de consultatie van het voorstel van wijziging van artikel 13 van de Grondwet. Dit artikel gaat nu over bescherming van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim. In het grondwetsvoorstel wordt de bescherming uitgebreid naar alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen. Communicatiediensten worden niet langer door de overheid geleverd, maar door bedrijven. Daarom staat in het grondwetsvoorstel ook de opdracht aan de wetgever om de bescherming van de privécommunicatie in de verhouding tussen de burger en deze bedrijven te regelen. OPTA vindt het belangrijk dat de wetgever de bescherming van het communicatiegeheim regelt bij communicatiediensten van bedrijven. Consumenten hebben vaak niet de kennis en de middelen om zelf de geheimhouding te regelen. De toelichting bij het grondwetsvoorstel gaat in op de bescherming van het briefgeheim in de Postwet 2009 en het telecommunicatiegeheim in de Telecommunicatiewet. OPTA signaleert een aantal aandachtspunten voor de uitwerking van het brief- en telecommunicatiegeheim in de wetgeving.

 

Documenten

Reactie OPTA op wetsvoorstel wijziging artikel 13 Grondwet (brief- en telefoongeheim) (PDF - 33.07 KB)