Kruimelpad

Axivate - Neckermann concentratiebesluit

Er is geen vergunning vereist voor het tot stand brengen van deze concentratie. Gelet op de lage marktaandelen van partijen is er op de markten voor de detailhandel voor home office en stationary (via internet) geen mededingingsprobleem te verwachten.

 

Documenten

Axivate - Neckermann concentratiebesluit (PDF - 9.23 KB)