Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Opschortingsbesluit tarieven Schiphol per 1 april 2013

De NMa besluit om na indiening van drie handhavingserzoeken geen tarieven of voorwaarden aan te wijzen waarvoor opschorting van de inwerkingtreding na 1 april 2013 noodzakelijk blijft.

Op 27 en 28 november 2012 heeft de NMa drie aanvragen als bedoeld in artikel 8.25f eerste lid van de Wet luchtvaart ontvangen. In de aanvragen wordt de Raad verzocht om vast te stellen of de in de aanvragen genoemde tarieven en voorwaarden van Schiphol in strijd zijn met de bij of krachtens de Wet luchtvaart gestelde regels. Deze tarieven treden automatisch niet in werking als één of meer gebruikers van de luchthaven de NMa verzoeken om de tarieven te toetsen aan de Wet luchtvaart.

De NMa stelt vast of de tarieven en voorwaarden opgeschort dienen te blijven na 1 april 2013 voor het geval dat de NMa haar besluit op de aanvraag na die datum zou nemen. De NMa besluit om geen tarieven of voorwaarden aan te wijzen waarvoor opschorting van de inwerkingtreding na 1 april 2013 noodzakelijk blijft. Dit betekent dat de tarieven en voorwaarden die Schiphol op 31 oktober 2012 vaststelde om in te gaan op 1 april 2013, ongewijzigd in werking zullen treden, tenzij de NMa in haar besluiten op de aanvragen anders beslist.

 

Documenten

Opschortingsbesluit tarieven Schiphol per 1 april 2013 (PDF - 7.43 MB)