Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op Bezwaar Tarievenbesluit TenneT 2010

Met dit besluit beslist de Raad op het bezwaarschrift van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) tegen het tariefbesluit TenneT 2010 van 16 december 2009 en 22 december 2011. Bij laatstgenoemd besluit is het oorspronkelijke Tariefbesluit TenneT 2010 gewijzigd ten aanzien van de zogenoemde ‘ingroeiregeling’, te weten het onderscheid in tarieven voor eindverbruikers en netbeheerders binnen de tariefcategorie Afnemers HS (110-150 kV). Het schrappen van de ingroeiregeling was ingegeven door het nadere inzicht van de Raad dat het tariefonderscheid niet in overeenstemming met de Elektriciteit 1998 vastgesteld kon worden. In het tariefbesluit TenneT 2009 kwam de ingroeiregeling ook voor, in dat besluit is de regeling daarom eveneens geschrapt.

Naar aanleiding van het wijzigingsbesluit hebben alle bezwaarmakers tegen het oorspronkelijke besluit hun bezwaren ingetrokken, met uitzondering van VEMW. VEMW heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de tariefinkomsten van TenneT in 2010. Daarnaast doet volgens VEWM het schrappen van de ingroeiregeling geen recht aan de belangen van de eindverbruikers, die met de ingroeiregeling gunstiger uit waren. VEMW voert aan dat het wijzigingsbesluit om verschillende redenen in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De Raad verklaart de bezwaren van VEMW ongegrond.

 

Bijlagen

103426 Beslissing op bezwaar tariefbesluit TenneT 2010 (PDF - 32.26 KB) Tariefbesluit (PDF - 197.36 KB) 103310 Wijziging maximum tarieven 2010 voor TenneT TSO B.V. (PDF - 25.59 KB) 103161 Wijziging maximum tarieven 2009 voor TenneT TSO B.V. (PDF - 28.78 KB)