Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rechtbank doet uitspraak over (on)tijdig ingediende bezwaren

Op 9 juni 2011 heeft de rechtbank Rotterdam meerdere uitspraken gedaan over de tijdigheid van ingediende bezwaren, waaronder over een bezwaar tegen een eerder opgelegde boete.

De rechtbank oordeelde in een zaak tegen een bezwaar tegen een besluit tot vaststelling van toezichtkosten dat OPTA dit bezwaar terecht niet-ontvankelijk had verklaard, omdat het na de bezwaartermijn was ingediend. De betreffende partij had aangevoerd dat dit te wijten was aan zijn accountant. De rechtbank oordeelt dat diens handelen voor rekening komt van de betreffende partij en dat deze daarmee de gevolgen van het te laat indienen van het bezwaar moet dragen.

Anders oordeelde de rechtbank in een bezwaar tegen een boetebesluit. Daarin had een partij bezwaar gemaakt tegen het besluit om een boete te publiceren. Tegen het boetebesluit zelf was geen separaat bezwaarschrift ingediend. OPTA had daarom de betreffende partij niet-ontvankelijk verklaard in de bezwaarprocedure tegen het boetebesluit.

De rechtbank oordeelt dat OPTA een brief die deel uitmaakte van de procedure tegen de publicatie, had moeten beschouwen als een bezwaarschrift tegen het boetebesluit zelf. Uit de bewoordingen van die brief bleek dat deze partij het niet eens was met het boetebesluit.