Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

PGGM wil, via haar dochteronderneming PGGM Pensioenbeheer, Mn Services overnemen (concentratiemelding)

PGGM N.V. wil, via haar dochteronderneming PGGM Pensioenbeheer B.V., Mn Services N.V. overnemen. De bedrijven hebben op 14 november 2023 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • PGGM N.V.: is een pensioenuitvoeringsorganisatie en derhalve verantwoordelijk voor de pensioenuitvoering (de werkgevers- en deelnemersadministratie) van haar respectievelijke klanten, te weten verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Ten behoeve van verschillende klanten (pensioenfondsen) verrichten uitvoeringsorganisaties een viertal diensten te weten: i) pensioenadministratiediensten, ii) vermogensbeheer, iii) beleidsadvisering, en iv) bestuursondersteuning. PGGM N.V. biedt, gezamenlijk met of middels haar dochtermaatschappijen, alle vier de diensten aan.
  • Mn Services N.V.: biedt momenteel ook nog alle vier deze diensten aan waarbij het vermogensbeheer wordt aangeboden via haar dochtermaatschappij Mn Services Vermogensbeheer B.V. Pensioenfondsen kiezen er zelf voor welke diensten zij al of niet bij een (uitvoerings)organisatie afnemen, zij zijn niet verplicht alle diensten bij één (uitvoerings)organisatie af te nemen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355