Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Openbaarvervoersbedrijven mogen onder strikte voorwaarden vervoerplatform oprichten

De Nederlandse Spoorwegen (NS) en de gemeentelijke vervoersbedrijven in Amsterdam (GVB), Den Haag (HTM) en Rotterdam (RET) mogen een digitaal vervoerplatform oprichten waarop ze partijen toelaten die mobiliteitsdiensten aanbieden aan reizigers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft strikte voorwaarden verbonden aan haar goedkeuring van dit samenwerkingsverband. Deze moeten ervoor zorgen dat toegang tot het platform voor aanbieders van mobiliteitsdiensten is gewaarborgd en innovatie wordt gestimuleerd, maar dat ook een gelijk speelveld blijft bestaan.

Mobiliteitsdiensten die reizigers helpen om een reis van deur tot deur te plannen, boeken en betalen heten ‘Mobility as a Service’ (MaaS). Aanbieders van MaaS combineren op een eigen digitaal platform verschillende vervoersdiensten (zoals trein, bus, metro, deelauto’s en deelfietsen) en aanverwante diensten zoals reisinformatie en betaaldiensten. De vier openbaarvervoersbedrijven willen een gezamenlijk platform opzetten dat aanbieders van vervoer en MaaS-aanbieders technisch met elkaar verbindt. NS, GVB, HTM en RET zijn actief als vervoeraanbieder (ze bieden openbaarvervoersdiensten en bijvoorbeeld deelfietsen aan). Daarnaast zijn ze MaaS-aanbieder, of willen zij dit worden.

Waarborgen van concurrentie op de MaaS-markten

De strikte voorwaarden die zijn verbonden aan het gezamenlijke platform zijn volgens de ACM voldoende om mogelijke concurrentieproblemen weg te nemen. Zo zeggen NS, GVB, HTM en RET toe om, onder gelijke voorwaarden, toegang tot het platform te geven aan andere mobiliteitsaanbieders en MaaS-aanbieders. Ze dwingen daarbij geen exclusiviteit af. De partijen stellen daarnaast hun openbaarvervoersdiensten (reizen met bus, tram, metro en trein) beschikbaar aan MaaS-aanbieders, ongeacht of deze MaaS-aanbieders zijn aangesloten op het platform. Ze hanteren daarbij voor iedereen dezelfde voorwaarden. Tevens zorgen de partijen ervoor dat mobiliteitsaanbieders en MaaS-aanbieders (inclusief de partijen zelf) geen toegang zullen hebben tot concurrentiegevoelige informatie.

Een markt in ontwikkeling

De markt voor mobiliteitsdiensten is een digitale, datagedreven markt die nog sterk in ontwikkeling is. De verwachting is dat MaaS door het stimuleren van openbaar vervoer een belangrijke bijdrage levert aan duurzaamheidsdoelstellingen en het tegengaan van het fileprobleem. De ACM vindt het van groot belang dat in deze opkomende markt veel ruimte is voor innovatie en dat verschillende aanbieders de kans krijgen om nieuwe onderscheidende diensten te ontwikkelen. Het is voor de ontwikkeling van de MaaS-markt belangrijk dat alle Maas-aanbieders vervoersdiensten kunnen integreren in hun aanbod, dat ze op hun eigen digitale platform aanbieden. In een marktstudie brengt de ACM in kaart hoe die toegang en integratie voor (potentiële) MaaS-aanbieders er op dit moment uit ziet: tot welke openbaar vervoersdiensten van andere partijen is er toegang en tegen welke voorwaarden.

Controle op fusies, overnames en gemeenschappelijke ondernemingen

Het is bij elke fusie, overname of nieuwe gemeenschappelijke onderneming de vraag of er na de transactie, direct en in de toekomst, nog voldoende concurrentie overblijft. Concurrentie zorgt ervoor dat er een product voor een goede prijs en kwaliteit op de markt is en dat innovatie wordt gestimuleerd. Daarom beoordeelt de ACM vooraf of de bedrijven mogen fuseren. De ACM gaat na of de markten na de transactie goed blijven werken voor mensen en bedrijven.