Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit start aansluittermijn kleine aansluitingen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 8 juni 2023 een besluit genomen over de termijnen die netbeheerders moeten hanteren bij het realiseren van kleinverbruik aansluitingen elektriciteit. Na de publicatie bleek er onduidelijkheid te bestaan over het moment waarop de aansluittermijn start. Met dit ontwerpbesluit verduidelijkt de ACM op welk moment de aansluittermijn start. De termijn begint te lopen op het moment dat de afnemer het aanbod accepteert.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 12 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerp codebesluit start aansluittermijn (PDF - 86.66 KB)