Kruimelpad

Melding internationale passagiersdienst per spoor - 5e Eurostar

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft van NS Internationaal B.V. een melding ontvangen van het voornemen om vanaf 31 mei 2021 een additionele vijfde treindienst tussen Amsterdam Centraal /Rotterdam Centraal en London St Pancras (Verenigd Koninkrijk) te onderhouden. De dienst zal worden uitgevoerd in samenwerking met Eurostar International Ltd.

Welke frequentie en capaciteit heeft de nieuwe treindienst?

De frequentie van deze extra treindienst is één keer per weekdag, per richting, in aanvulling op de reeds geplande vier treinen per richting per werkdag en twee treinen per richting op zaterdagen en zondagen. De additionele treindienst betreft dus een uitbreiding van de Eurostar-dienst van vier treinen per werkdag in beide richtingen naar vijf treinen per werkdag in beide richtingen, alsmede een uitbreiding van twee naar drie treinen in beide richtingen tijdens de dagen van het weekeinde.

Op welke stations stopt de trein?

De treindienst verbindt station Amsterdam Centraal, Nederland met station London St Pancras, Verenigd Koninkrijk. Halteringen vinden plaats op de stations Rotterdam Centraal, Nederland, Brussel Zuid, België en Lille Europe, Frankrijk. De volledige melding, zoals door NS Internationaal gedaan, vindt u HIER en HIER.

Aanvragen van een onderzoek door ACM

De betrokken concessieverlener, de betrokken concessiehouder, de infrastructuurbeheerder en andere belanghebbende bevoegde autoriteiten (artikel 11, lid 2, onder b, Richtlijn 2012/34/EU) hebben de mogelijkheid bij de ACM een onderzoek aan te vragen naar de impact van de voorgenomen additionele treindienst op het economisch evenwicht van één of meer betrokken concessies. De aanvraag moet voldoen aan artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1795 en kan tot één maand na publicatie van deze melding op haar website bij de ACM worden ingediend. De ACM verwacht naar aanleiding van deze gewijzigde melding geen aanvraag tot nader onderzoek.

 

Bijlagen

Meldingsformulier nieuwe passagiersdienst NS Internationaal (PDF - 111.38 KB) Voorlopige dienstregeling 2021 Eurostar Amsterdam-Londen (PDF - 82.4 KB)