Kruimelpad

Melding internationale passagiersdienst per spoor

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft van NS Internationaal B.V. een melding ontvangen van het voornemen om met ingang van 31 maart 2019 een additionele treindienst Amsterdam Centraal /Rotterdam Centraal - London St Pancras (Verenigd Koninkrijk) v.v. te introduceren. De dienst zal worden uitgevoerd in samenwerking met Eurostar International Ltd.

Welke frequentie en capaciteit heeft de nieuwe treindienst?

De frequentie van deze extra treindienst is 1 keer per werkdag, per richting, in aanvulling op de in artikel 63 van de concessie voor het Hoofdrailnet beschreven twee treinen per richting per weekdag.  Ook op enkele feestdagen zal in beide richtingen een derde trein rijden. De additionele treindienst betreft dus een uitbreiding van de huidige Eurostar-dienst van twee treinen per werkdag in beide richtingen naar drie treinen per werkdag in beide richtingen, alsmede een uitbreiding van twee naar drie treinen tijdens enkele feestdagen. De treindienst heeft een capaciteit van 900 stoelen.

Op welke stations stopt de trein?

De treindienst verbindt station Amsterdam Centraal, Nederland met station London St Pancras, Verenigd Koninkrijk. Halteringen vinden plaats op de tussen gelegen stations Rotterdam Centraal, Nederland en Brussel Zuid, België. Totdat de veiligheids- en paspoortcontrole in Nederland uitgevoerd kan worden, mogelijk in de loop van 2019 of in 2020, dienen passagiers vanuit Nederland in de richting van station London St Pancras voor deze controle nog uit te stappen op station Brussel Zuid. Voor de additionele treindienst worden geen vervoersbewijzen voor binnenlands passagiersvervoer aangeboden.

Aanvragen van een onderzoek door ACM

Partijen, als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, Wet Personenvervoer 2000, hebben de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag tot onderzoek van de voorgenomen additionele internationale treindienst. De aanvraag moet voldoen aan artikel 6 lid 1 en 2 van Uitvoeringsverordening 869/2014 EU. Ten behoeve van de aan te leveren informatie vindt u op deze website een aanvraagformulier.

Een aanvraag kan u tot 4 weken na publicatie van deze melding op de website van de ACM indienen op onderstaand adres, onder vermelding van zaaknummer ACM/18/034000.

Autoriteit Consument en Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 7 222 000
Telefax: (070) 7 222 2355