Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Melding concentratie Thebe – De MARQ vervalt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) sluit het onderzoek naar de concentratie tussen Thebe en De MARQ. Omdat er binnen zes maanden na het laatste verzoek van de ACM niet definitief is gereageerd op aanvullende vragen van de ACM, vervalt de melding.

Melding van de concentratie

Op 4 november 2022 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Stichting Thebe Wonen en Zorg (hierna: Thebe) wil toetreden tot Coöperatie De MARQ U.A. (hierna: De MARQ). Stichting Surplus Zorg en Stichting Avoord oefenen nu gezamenlijke zeggenschap uit over De MARQ. Tegelijk met deze toetreding zal Thebe haar activiteiten op het gebied van geriatrische revalidatie– en herstelzorg (met uitzondering van eerstelijnsverblijf palliatief, psychogeriatrische observatie of ernstige gedrags-/cognitieve problematiek) inbrengen in De MARQ.

Op 11 november en 19 december 2022 heeft de ACM aanvullende vragen gesteld aan Thebe en De MARQ, in de zin van artikel 35, tweede lid, Mededingingswet. In onderling overleg zijn deze vragen in eerste instantie in concept beantwoord.

Melding vervalt

Op grond van artikel 38, vierde lid, Mededingingswet geldt een melding als niet gedaan wanneer de gestelde vragen niet binnen zes maanden na de datum van het laatste verzoek tot aanvulling zijn beantwoord. De behandeltermijn kan wel om een andere reden worden opgeschort.

Thebe, De MARQ, Avoord en Surplus zijn van tevoren door de ACM op de hoogte gebracht van de gevolgen van het verlopen van de termijn van zes maanden. Op basis daarvan hebben zij de keuze gemaakt om de gestelde vragen niet definitief te beantwoorden.

De termijn van zes maanden is op 20 juni 2023 verstreken. De behandeltermijn is niet om een andere reden opgeschort. Daarom is de melding op 20 juni 2023 als niet gedaan beschouwd en neemt de ACM ook geen besluit.