Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Meer onderzoek nodig naar overname IJsselland Ziekenhuis door Erasmus Medisch Centrum

Het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam (Erasmus MC) wil het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil meer onderzoek doen naar de gevolgen van deze overname voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid en van zorg in de regio. Daarom moeten het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis een vergunning aanvragen.

Het Erasmus MC in Rotterdam is een groot academisch ziekenhuis waar (hoog)complexe zorg en basiszorg wordt geleverd.

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel biedt hoofdzakelijk basiszorg aan. Daarnaast biedt het ziekenhuis ook complexe zorg, vooral op het gebied van maag-, darm- en leverziekten. Op dit moment bepalen deze ziekenhuizen zelfstandig hun beleid en werken op onderdelen samen.

De ACM concludeert in het onderzoek tot nu toe dat door de overname zowel bij de zorg aan patiënten als de zorginkoop door zorgverzekeraars de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg minder zou kunnen worden.

Voor de zorg aan patiënten geldt dat het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis na de overname samen een sterke positie in Rotterdam-Noord en omgeving zullen krijgen. Patiënten kunnen door de overname naar minder onafhankelijk van elkaar werkende ziekenhuizen in hun omgeving. Ze moeten mogelijk verder gaan reizen voor meer keuzemogelijkheden op het gebied van basiszorg of bepaalde vormen van complexe zorg.

Voor de zorginkoop door zorgverzekeraars signaleert de ACM dat het Erasmus MC al een sterke positie heeft in de ziekenhuiszorg in de regio Rotterdam Rijnmond. Zorgverzekeraars zeggen dat het nu al praktisch onmogelijk is om géén contract te sluiten met het Erasmus MC. Na de overname zal dit mogelijk ook voor het IJsselland Ziekenhuis gelden. Hierdoor vermindert de onderhandelingspositie van de zorgverzekeraars en kunnen prijs, kwaliteit en innovatie van de zorg verslechteren.

Hoe gaat het verder?

Als de ziekenhuizen de overnameplannen willen doorzetten en een vergunning aanvragen, zal de ACM de gevolgen van deze overname verder onderzoeken. De ACM gaat dan onderzoeken of zorgverzekeraars na de overname nog voldoende mogelijkheden hebben om in de regio tegen een redelijke prijs en voorwaarden contracten af te (blijven) sluiten voor de behandeling van hun verzekerden.

Ook zal de ACM bekijken of patiënten nog voldoende mogelijkheden hebben om een ander ziekenhuis in de omgeving te kiezen als ze niet in het Erasmus MC of het IJsselland Ziekenhuis geholpen willen worden.

ACM, samenwerking, fusies en overnames in de zorg

De ACM levert met de beoordeling van fusies en overnames in de zorg een bijdrage aan de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg. Het gaat bij de beoordeling van overnames om de gevolgen voor patiënten en verzekerden. Wanneer patiënten en zorgverzekeraars na de fusie of overname voldoende andere opties overhouden, draagt dat bij aan lagere prijzen, een hogere kwaliteit en meer innovatie van de zorg. Zorgaanbieders werken ook vaak met elkaar samen zonder dat het tot een fusie of overname komt. De ACM heeft richtlijnen gemaakt met voorwaarden waaronder partijen in de zorg intensief kunnen samenwerken in het kader van de juiste zorg op de juiste plek. Die voorwaarden zien op betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit.