Kruimelpad

Maximumtarieven voor distributie elektriciteit in Caribisch Nederland

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven vastgesteld voor de distributie van elektriciteit in Caribisch Nederland zoals die gelden vanaf 1 juli 2020.

De ACM stelt maximumtarieven vast voor de productie en distributie van elektriciteit in Caribisch Nederland. De nutsbedrijven stellen daarmee de tarieven vast die ze daadwerkelijk in rekening brengen. Voor de distributie van elektriciteit stelt de ACM de maximumtarieven steeds per 1 juli bij om rekening te kunnen houden met de ontwikkeling van de prijzen voor de brandstof die nodig is om elektriciteit te produceren. 

Bonaire

Voor Bonaire stijgt het maximale variabele gebruikstarief van 0,2225 USD/kWh naar 0,2277 USD/kWh. Het maximale pagabon-tarief (prepaid) stijgt van 0,4328 USD/kWh naar 0,4380 USD/kWh. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden op Bonaire kan dit een stijging betekenen van ca. USD 1,50 per maand.

De maximumtarieven op Bonaire stijgen licht vanwege een tekort aan stookolie waardoor er diesel gebruikt moet worden om elektriciteit op te wekken. Diesel is duurder dan stookolie, maar vanwege de huidige lage olieprijzen is het effect daarvan in de tarieven beperkt ten opzichte van de tarieven van vóór 1 juli 2020.

Sint Eustatius

Voor Sint Eustatius daalt het maximale variabele gebruikstarief van 0,3018 USD/kWh naar 0,2450 USD/kWh. Deze daling komt met name door de huidige lage olieprijzen. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden op Sint Eustatius betekent dit een daling van ca. USD 15 per maand.

Saba

Voor Saba daalt het maximale variabele gebruikstarief van 0,2912 USD/kWh naar 0,2151 USD/kWh. Deze daling komt met name door de huidige lage olieprijzen. Voor het verbruik van een gemiddeld huishouden op Saba betekent dit een daling van ca. USD 20 USD per maand.