Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Marktstudie naar grote techbedrijven op de Nederlandse betaalmarkt

ACM start op verzoek van de minister van Financiën een marktstudie naar de activiteiten van grote technologiebedrijven (Big Techs) op de Nederlandse betaalmarkt. Bekende Big Techs zijn bijvoorbeeld Apple, Google, Amazon en Facebook. Daarnaast wordt ook gekeken of Chinese Big Techs zoals Tencent en Alibaba plannen hebben om actief te worden op de Nederlandse of Europese betaalmarkt. De centrale vraag is wat Big Techs van plan zijn en welke effecten dat heeft voor consumenten en bedrijven. Welke nieuwe mogelijkheden komen er om te betalen? Krijgen kleine bedrijven voldoende kansen om ook op deze markt te komen?

Waarom een marktstudie?

De ACM ziet kansen voor innovatie en concurrentie op de betaalmarkt. Er zijn van oudsher weinig actieve partijen op de betaalmarkt (met name de grote banken) en er was dus beperkte concurrentie. De invoering van de Europese regels voor toegang tot betalingsgegevens, PSD2, maakt meer concurrentie en innovatie in het betalingsverkeer mogelijk. Toetreding van grote techbedrijven zou mogelijk kunnen helpen om concurrentie en innovatie op de betaalmarkt te verbeteren. En dat levert weer voordelen op voor mensen en bedrijven.

Tegelijkertijd realiseert de ACM zich dat toetreding van BigTechs ook risico’s voor de concurrentie met zich meebrengt. Big Techs kunnen de sterke positie die zij hebben opgebouwd in één markt mogelijk gebruiken om een andere markt te veroveren.

Gesprekken met marktpartijen 

De Tweede Kamer heeft aan de minister van Financiën gevraagd onderzoek te doen naar de effecten van toetreding door Big Techs op de Nederlandse betaalmarkt. Op verzoek van de minister gaat de ACM interviews afnemen met experts en begin 2020 een enquête sturen naar onder andere Big Techs, financiële-technologiebedrijven (Fintechs) en banken. De ACM wil halverwege 2020 inzicht bieden in de huidige en toekomstige activiteiten van de Big Techs op de betaalmarkt. De ACM gaat de kansen en risico’s voor concurrentie in kaart brengen van hun toetreding op de betaalmarkt.

Vooraf aan de enquête wil de ACM graag met bedrijven spreken over vragen zoals bijvoorbeeld:

  • Welke activiteiten ondernemen Big Techs de komende jaren op de Nederlandse betaalmarkt?
  • Welke gevolgen voor de concurrentie heeft de toetreding van Big Techs op de Nederlandse betaalmarkt?
  • Waar moet de ACM op letten bij het uitvoeren van deze marktstudie?

Mocht u inzichten hierover hebben die u graag wil delen met de ACM of mocht u vragen hebben over dit onderzoek, stuur dan een e-mail naar BigTechs@acm.nl. We reageren hier dan zo snel mogelijk op en betrekken uw input bij onze studie.