Kruimelpad

Last onder dwangsom De Moor wegens illegaal beheer netten

In verband met concrete ontwikkelingen in de overgang van de netten van De Moor naar netbeheerder Liander heeft de ACM in een wijzigingsbesluit twee onderdelen van de last onder dwangsom verwijderd. De Moor hoeft geen taxatierapport en technische tekening aan Liander te sturen, om aan zijn verplichting om een netbeheerder aan te wijzen, te voldoen.

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) heeft in haar besluit van 25 mei 2018 geconstateerd dat André De Moor Holding B.V. (hierna: De Moor) geen netbeheerder heeft aangewezen voor het beheer van een elektriciteitsnet en een gastransportnet dat aan hem toebehoort. Hiermee overtreedt De Moor artikel 10, negende lid, en artikel 16, derde lid Elektriciteitswet 1998 (hierna: E‑wet) en artikel 2, achtste lid Gaswet.

Om deze overtreding te laten beëindigen heeft de ACM aan De Moor een bindende aanwijzing opgelegd als bedoeld in artikel 12j Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (hierna: Iw ACM).

De ACM heeft De Moor in deze bindende aanwijzing tot 25 september 2018 de tijd gegeven om alsnog een netbeheerder aan te wijzen voor het beheer van het elektriciteits- en gastransportnet dat aan hem toebehoort. In dit besluit geeft de ACM aan op welke wijze De Moor een netbeheerder moet aanwijzen zoals bedoeld in artikel 10, negende lid, van de E‑wet en artikel 2, achtste lid Gaswet. Ook staat in het besluit dat De Moor de ACM voor 30 september 2018 moest rapporteren over de aanwijzing.

Na 25 september 2018 heeft de ACM vastgesteld dat De Moor geen netbeheerder heeft aangewezen en hierover ook niet heeft gerapporteerd aan de ACM. Daarom legt de ACM nu een last onder dwangsom op om af te dwingen dat De Moor alsnog de bindende aanwijzing naleeft.