Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Klimaatgarant Exploitatie is warmteleverancier van “De BrouwerIJ”

De ACM is van oordeel dat Klimaatgarant Exploitatie B.V. (hierna: KGE) een warmteleverancier is van warm tapwater voor het appartementencomplex “De BrouwerIJ” in Amsterdam. De ACM heeft dit vastgesteld naar aanleiding van een verzoek tot handhaving van een bewoner van het appartementencomplex. Het verzoek ging onder andere over storingen in de levering van warm tapwater en werd gesteund door meerdere bewoners. Tussen de bewoners en KGE was niet duidelijk of KGE onder de Warmtewet viel. De ACM geeft deze duidelijkheid nu wel. Uit het feitencomplex heeft de ACM kunnen vaststellen dat KGE een leverancier is. Het oordeel van de ACM betekent dat KGE zich als warmteleverancier moet houden aan de bepalingen in de Warmtewet.

In het handhavingsverzoek stonden nog andere klachten. Een deel van de klachten ging over de uitleg van de overeenkomst tussen de bewoners en KGE. De ACM heeft aangegeven dat zij niet bevoegd is om zich uit te laten over de uitleg of naleving van de overeenkomst tussen KGE en de bewoners. Ook kan de ACM uitbetaling van compensatievergoeding niet afdwingen. De ACM wijst hierbij op de mogelijkheden om een geschil hiervoor te leggen aan de geschillencommissie of de civiele rechter.

 

Documenten

Klimaatgarant Exploitatie is warmteleverancier van “De BrouwerIJ” (PDF - 263.42 KB)