Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Jaarverslag netneutraliteit 2017 - 2018

Sinds 2016 is in Europa de netneutraliteitsverordening van kracht, Verordening (EU) 2015/2120. De ACM publiceert ieder jaar een jaarverslag waarin zij aangeeft hoe zij toezicht heeft gehouden op deze verordening en wat haar bevindingen zijn. Dit jaarverslag gaat over de periode van 30 april 2017 tot en met 30 april 2018. Daarna blikt de ACM vooruit op de speerpunten voor het komende jaar. Heeft u een signaal?

Uiteraard blijft de ACM ook in het komende verslagjaar nieuwe signalen over de toepassing van de netneutraliteitsregels bekijken. Iedereen kan signalen over netneutraliteit bij de ACM indienen. Dat kan telefonisch, schriftelijk of via social media. Waar nodig zal de ACM actie ondernemen.

 

Documenten

Jaarverslag netneutraliteit (PDF - 134.73 KB)